Na naukę i doskonalenie techniki w sportach walki i nie tylko, najlepszym miejscem jest
Centrum Sportowe Bastion - jeden z najlepszych klubów BJJ i MMA w Polsce i Europie. Na zajęcia we wszystkich kategoriach wiekowych zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Kadra trenerska Bastionu

Główny trener Bastionu Czarny Pas BJJ. Zawodnik startujący w Brazylijskim Jiu-Jitu, Submission Fighting i MMA. Wielokrotny Mistrz Polski BJJ i Submission Fighting. Zwycięzca Pucharu Polski Vale Tudo i wielu amatorskich i zawodowych walk MMA. Prowadzi treningi oraz zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Sławomir Szamota

Czarny pas BJJ, wielokrotny medalista zawodów BJJ, MMA, Grappling. Najlepszy Polski zawodnik MMA w kategorii 70 kg, walczący w USA, dwukrotny finalista turnieju Bellator oraz jego zwycięzca. Walczył w organizacji UFC.

Marcin Held

Instruktorka BJJ dla kobiet oraz doświadczona zawodniczka BJJ, Submission Wrestling, MMA. Wielokrotna medalistka zawodów BJJ, Submission Wrestling.

Martyna Czech

Czarny pas BJJ, doświadczony zawodnik BJJ i SW, reprezentant Polski w formule grappling. Wicemistrz Świata w formule grappling z 2010 roku. Zdobywca Mistrzostwa Europy w BJJ oraz kilkukrotnie Mistrzostwa Polski w BJJ i SW. Zwycięzca eliminacji do WorldPro w AbuDhabi.

Robert Trzcionka

Czarny pas BJJ Doświadczony instruktor z wieloletnim dośwadczeniem.

Patryk Ostrowski

Klub Bastion został założony w 1999 roku. W skład prowadzonych zajęć wchodzą: Brazylijskie Jiu-Jitsu, Submission, MMA, boks, crossfit oraz samoobrona. Szczycimy się osiągnięciami na szczeblu krajowym i europejskim. Bastion ma tytuł drużynowego mistrza Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu, a nasi zawodnicy to mistrzowie Polski i Europy w BJJ, Submission Wrestling i MMA.

Zawodnicy Bastionu

Arkadiusz Kwiatkowski

Jarosław Rataj

Kerim Abzailow

Marcin Held

Martyna Czech

Piotr Borowik

Przemysław Kostarz

CENTRUM SPORTOWE BASTION REGULAMIN UCZESTNICZENIA W TRENINGACH I PRZEBYWANIA NA TERENIE CENTRUM SPORTOWEGO BASTION Informacje podstawowe Centrum Sportowe Bastion zwane dalej CS BASTION zajmuje się odpłatnym świadczeniem usług w zakresie ćwiczeń fizycznych, sportów walki, ćwiczeń rehabilitacyjnych, siłowych, kondycyjnych i innych usług związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Właścicielem CS BASTION jest Sławomir Szamota. Kontakt: numer telefonu: (+ 48) 600 263 551; adres e-mail: slaweks@o2.pl Regulamin dostępny jest do wglądu bezpośrednio w CS BASTION oraz na stronie internetowej http://www.bastion.org.pl/ § 1 Postanowienia ogólne Regulamin Uczestnictwa w Treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków CS BASTION oraz osoby przebywające na terenie CENTRUM SPORTOWEGO BASTION. Członkami CS BASTION w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy. Zajęcia w CS BASTION odbywają się wg ustalanego harmonogramu publikowanego na stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach CS BASTION ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. O ile to możliwe informacja będzie dostępna na Facebooku i stronie internetowej lub przekazana telefonicznie. W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) działają przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub prawni opiekunowie (razem lub pojedynczo) – zwani dalej „Opiekunami”. CS BASTION przyjmuje zapisy w siedzibie (ul. Borowa 128), telefonicznie lub e-mailowo. Z każdą osobą ćwiczącą w grupach dzieci i juniorów zawierana jest pisemna umowa. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad: przebywania osób na terenie CS BASTION uczestniczenia osób w zajęciach zorganizowanych oraz treningach indywidualnych § 3 Prawa i obowiązki członków, i osób przebywających na terenie CS BASTION. 1. Członkowie i osoby przebywające na terenie CS BASTION zobowiązani są do: - przestrzegania regulaminu CS BASTION; - systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami; - uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem; - przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów; - powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi; - dbania o dobre imię CS BASTION; - aktualizacji danych kontaktowych; - Członkowie i osoby przebywające na terenie CS BASTION zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych osób na terenie CS BASTION. - Na terenie CS BASTION nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. - Osoby z chorobami z zakaźnymi skóry, ranami skóry oraz innymi chorobami zakaźnymi nie mogą brać udziału w żadynych treningach na terenie CS BASTION. - Osobom ćwiczącym wydawane są kluczyki do szafki na ubrania. - Kluczyk należy oddać na recepcję przed wyjściem z CS BASTION, zostawiając otwartą szafkę. - Za wyniesienie kluczyka poza teren CS BASTION obowiązuje opłata – 30zł przy zwróceniu kluczyka, 50zł w przypadku nie oddania kluczyka w terminie 1 tygodnia od zabrania kluczyka z CS BASTION. - Zabrania się wnoszenia na teren CS BASTION rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp. § 4 Zasady obowiązujące w trakcie zajęć. - Na salę ćwiczeń można wejść tylko w na boso (sporty walki) lub w odpowiednim obuwiu zmiennym. - Na zajęciach mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy oraz instruktor – pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora. - Osoby z chorobami z zakaźnymi skóry, ranami skóry oraz innymi chorobami zakaźnymi nie mogą brać udziału w żadynych treningach na terenie CS BASTION. - W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. - Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę oraz do szatni ciepłych napojów oraz jedzenia. - Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren CS BASTION. - Na salach ćwiczeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. - Osoby przebywający na terenie CS BASTION zobowiązane są do zachowania czystości oraz poszanowania mienia CS BASTION. - CS BASTION nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia. - W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowienia decyzje w trakcie zajęć podejmuje instruktor, bądź właścicielka Akademii Dominika Cybulska. - Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z nich osobę, która narusza przepisy regulaminu lub nie wykonuje poleceń instruktora.  

Zdjęcia klubu